This will change you in exactly 60 seconds

Sưu tầm:Phòng Kinh doanh

Nguồn: youtube.com

 

Xin chia sẻ với cả nhà video minh hoạ 1 phần cho cuộc nói chuyện gần đây của chị An với văn phòng:

 

 

 

 

 

Các bài khác
1 2