Hỏi đáp
Đội ngũ nhân viên hiện tại có phù hợp với tầm của công ty không?
Ngày: 14/10/2013
Nền tảng của công ty chủ yếu là Bác sĩ, kỹ sư, chưa có người giỏi về chuyên môn quản trị. Vậy công ty có tuyển thêm người có chuyên môn quản trị về làm việc hay chỉ lấy những người có kinh nghiệm để quản lý? - Tiêu chí đánh giá KPI của phòng kinh doanh: Tiêu chí nội quy nên đưa về nhân sự quản lý? - Liệu có nên bổ xung tiêu chí: Doanh thu và thu hồi công nợ KH, các điểm thưởng điểm trừ trong 2 tiêu chí này sẽ giúp tiền được quay vòng tốt hơn.
Ngày: 14/10/2013
Chế độ thưởng nên được thông báo trước tết 1 tháng. HCM thường bị động vì sát tết mới biết chế độ thưởng?
Ngày: 14/10/2013
Chúng ta đang làm khó những việc dễ và làm dễ những việc khó?
Ngày: 28/09/2013
Nền tảng của công ty chủ yếu là Bác sĩ, kỹ sư, chưa có người giỏi về chuyên môn quản trị. Vậy công ty có tuyển thêm người có chuyên môn quản trị về làm việc hay chỉ lấy những người có kinh nghiệm để quản lý?
Ngày: 01/10/2013
Chính sách mức lương dành cho nhân viên cống hiến lâu năm? Liệu mức lương của nhân viên lâu năm chỉ tăng tới một mức độ nào đó rồi không tăng hoặc tăng ít?
Ngày: 01/10/2013
1 2 3 4 5