Hỏi đáp
Hiệu quả truyền thông
Anh đánh giá thế nào về kênh truyền thông liên quan đến MC, theo anh việc đóng cửa các SR liệu có phải tương xứng gữa thương hiệu và số liệu SR?
Ngày: 14/10/2013

Giám đốc marketing Vũ Đình Thủy trả lời:

 

Là 1 trưởng bộ phận, khẳng định kênh truyền thông chưa hiệu quả.

Truyền thông năm 2013 sẽ rút kinh nghiệm từ việc truyền thông năm 2012.

Sự đóng cửa sr: Năm 2012, số lượng SR lên tới trên 30 SR, năm 2013 hiện đang còn trên 20SR. Có sự sàng lọc các SR yếu kém. Việc cắt giảm SR phù hợp với quy luật phát triển.

=>  Dẫn đến Chất lượng SR tốt hơn. Tính năng, chất lượng làm việc của các SR tốt hơn, hiệu quả hơn."