Hỏi đáp
Kế hoạch phát triển BD, Vygon...
Ban giám đốc có kế hoạch phát triển thế nào với các mảng BD, Vygon...?
Ngày: 14/10/2013

Giám đốc kinh doanh Trần Xuân Thủy trả lời:

 

"Khi tiếp cận các hãng đánh giá cao công ty, khi triển khai chúng ta thấy thất bại, câu hỏi đặt ra: Do NSX chọn sai mình hay mình làm sai?

Các đối tác chuyên nghiệp, lợi nhuận dành cho nhà PP rất mỏng.

Quyết định Stop hay không Stop công ty ko quyết định đc, mà do NSX stop nếu công ty mình không làm tốt."