Hỏi đáp
Phối hợp hoạt động giữa PĐ và Max
Trong tương lai, Phương Đông và Maxcare sẽ phối hợp hoạt động như thế nào?
Ngày: 14/10/2013

Giám đốc marketing Vũ Đình Thủy trả lời:

 

"Mong muốn các anh chị bên PĐ bằng cách nào đó có thể kết nối MC. Theo bài present của anh Thủy, bán nhiều mặt hàng hơn, mong muốn tất cả nv kinh doanh PĐ đều có thẻ bán sp MC."