Khách hàng của chúng tôi

KHÁCH HÀNG LỚN CỦA TẬP ĐOÀN TẠI VIỆT NAM

Các bệnh viện đầu ngành: Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Việt Đức; Bệnh viện Chợ Rẫy; Bệnh viện Quân Y 108, 103, 175; Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương; Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP. Hồ Chí Minh; Bệnh viện Hữu Nghị; Bệnh viện Thống Nhất; Bệnh viện 115; Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện Trung ương Huế; Viện dinh dưỡng Quốc gia; Bệnh viện Quốc Tế Vinmec…