Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được thành lập ngày 08 - 03 - 2004 theo quyết định số 31/2004/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Viện trưởng là PGS. TS. Nguyễn Anh Trí, 2 Phó Viện trưởng là TS. Phạm Quang Vinh và BS thầy thuốc ưu tú Nguyễn Chí Tuyển. 

 


Tiền thân của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là Viện Huyết học - Truyền máu nằm trong Bệnh viện Bạch Mai được thành lập ngày 31 - 12 - 1984 theo quyết định số 1531/BYT - QÐ của Bộ Y tế trên cơ sở là khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai.

 

GS Bạch Quốc Tuyên là Viện trưởng đầu tiên, 2 Phó Viện trưởng là BS.Ðỗ Xuân Thiêm và PGS.TS.Thái Quý. - Năm 1993, GS. Bạch Quốc Tuyên nghỉ hưu, Bộ Y tế bổ nhiệm GS. TSKH. Ðỗ Trung Phấn làm Viện trưởng, PGS Thái Quý làm Phó Viện trưởng.

 

Và tháng 5 - 1998 bổ nhiệm BS - thầy thuốc ưu tú Nguyễn Chí Tuyển, sau đó đến tháng 1 - 2002 bổ nhiệm TS. Phạm Quang Vinh làm Phó Viện trưởng. 

 

ĐC: 14 Trần Thái Tông, Cầu giấy, HN