Mô tả ảnh

Đồ dùng tiêu hao

367841-TUBE K2EDTA PLH 13X75 2.0 PLBL LAV 367856-T
Hãng: Becton Dickinson
301746 – BD Flashback Needle 21Gx1 301747 - BD Fla
Hãng: Becton Dickinson
367841-TUBE K2EDTA PLH 13X75 2.0 PLBL LAV 367856-T
Hãng: Becton Dickinson
367880 BD Vacutainer® Lithium HeparinN 158 USP Uni
Hãng: Becton Dickinson
5562842/5562.403/5562.503/5562.603
Hãng: Vygon
12.12/12.11/1213/1211.
Hãng: Vygon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10