Mô tả ảnh

Đồ dùng tiêu hao

811-8xxx
Hãng: JMS Singapore
815-1077
Hãng: JMS Singapore
811-8xxx
Hãng: JMS Singapore
HS21
Hãng: JMS Singapore
BCE 001/002
Hãng: JMS Singapore
Ống nghiệm chân không citrate 3,2%
Hãng: Becton Dickinson
Ống nghiệm chân không Serum
Hãng: Becton Dickinson
Ống nghiệm chân không EDTA K2
Hãng: Becton Dickinson
Ống nghiệm chân không Heparin
Hãng: Becton Dickinson
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10