Mô tả ảnh

Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh

CR Directview elite
Hãng: Carestream - Mỹ
Dryview 6850
Hãng: Carestream - Mỹ
CR Directview max
Hãng: Carestream - Mỹ
1 2