Mô tả ảnh

Máy in phim

Dryview 5950
Hãng: Carestream - Mỹ
Dryview 5700
Hãng: Carestream - Mỹ
Dryview 6850
Hãng: Carestream - Mỹ