Mô tả ảnh

Thiết bị Hồi sức cấp cứu

MARS
Hãng: Gambro
Máy thở Inspiration 7i
Hãng: eVent Medical
Máy thở eVolution 3e
Hãng: eVent Medical