Mô tả ảnh

Thiết bị Ngân hàng máu

Spectra Optia
Hãng: Terumo BCT
Mirasol
Hãng: Terumo BCT
Máy xử lý tế bào
Hãng: Terumo BCT