"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"
Một mùa xuân mới lại về và thêm 1 lần nữa, với truyền thống tốt đẹp và văn hóa Phương Đông được xây dựng nhiều năm, cán bộ nhân viên Tập đoàn Y tế Phương Đông hội ngộ trong buổi gặp mặt đầu xuân.
1 2 3 4 5 6 7