Đấu thầu - Mua sắm
Thông tư số 26/2013/TT-BYT về hướng dẫn hoạt động truyền máu
Cập nhật ngày: 28/02/2014

Trích dẫn (để xem chi tiết toàn bộ văn bản hãy download ở cuối trang):

 

Ngày 16/9/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BYT về việc Hướng dẫn hoạt động truyền máu.

 

Thông tư này hướng dẫn hoạt động chuyên môn, kỹ thuật truyền máu, nguyên tắc thực hiện, bao  gồm: tuyển chọn người hiến máu, lấy máu, xét nghiệm, điều chế, bảo quản, vận chuyển, quản lý, sử dụng máu và chế phẩm máu trong điều trị, giám sát nguy cơ trong truyền máu...

 

1. Điều kiện hiến máu: Thông tư quy định tiêu chuẩn người hiến máu, đối tượng bị trì hoãn hiến máu và khoảng thời gian tối thiểu giữa các lần hiến máu và các thành phần máu.

2. Khám tuyển chọn người đăng ký hiến máu và việc lấy máu, thành phần máu: Thông tư hướng dẫn việc đăng ký và quản lý thông tin hiến máu, thành phần máu: nội dung khám tuyển chọn người hiến máu,  hướng dẫn việc lấy máu toàn phần, thành phần máu cũng như yêu cầu đối với việc lấy máu xét nghiệm và xử lý đơn vị máu, thành phần máu sau lấy máu.

3. Các quy định về đảm bảo quyền lợi của người hiến máu

4.  Xét nghiệm các đơn vị máu toàn phần và thành phần máu: Thông quy định rõ và chi tiết các nguyên tắc xét nghiệm, các loại xét nghiệm sáng lọc đơn vị máu, xét nghiệm sàng lọc các tác nhân lây truyền bệnh qua đường máu trong trường hợp đặc biệt, lưu giữ mẫu xét nghiệm,  quản lý kết quả xét nghiệm

5. Điều chế, bảo quản, vận chuyển máu và chế phẩm máu: Thông tư đưa ra các nguyên tắc chung, yêu cầu thiết bị lạnh bảo quản các đơn vị máu và chế  phẩm máu, vận  chuyển máu và chế phẩm máu, nhãn của đơn vị máu và chế phẩm máu

6.Tiêu chuẩn của một số chế phẩm máu được Thông tư qui định và cụ thể:

- Máu toàn phần

- KHối hồng cầu đậm đặc

- Khối hồng cầu có dung dịch bảo quản

- Khối hồng cầu giảm bạch cầu

- Khối hồng cầu rửa

- Khối hồng cầu lọc  bạch cầu

- Khối hồng cầu đông lạnh

- Huyết tương và huyết tương đông lạnh

- Huyết tương tươi và huyết tương tươi đông lạnh

-Tủa lạnh

- Khối bạc cầu hạt trung tính

- Các chế phẩm máu truyền cho thai nhi

- Máu sử dụng trong truyền thay máu cho trẻ sơ sinh

7. Quản lý, sử dụng máu  và chế phẩm máu ở cơ sở điều trị: Thông tư quy định nguyên tắc cấp phát, sử dụng, thu hồi máu và chế phẩm máu, giao, nhận máu và chế phẩm máu, nhập kho, đối chiếu, bảo  quản máu tại đơn vị phát máu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra hình thức bên ngoài túi máu, chế phẩm máu, yêu cầu đối với đơn viij điều trị trước khi nhận máu, chế phẩm máu, xét nghiệm bảo  đảm hòa hợp miễn dịch truyền máu, lực chọn đơn vị máu hòa hợp miễn dịch

Ngoài ra, Thông tư còn quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung trong truyền máu tự thân, giám sát nguy cơ trong truyền máu và lưu giữ hồ sơ và chế độ báo cáo

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013

Bãi bỏ Quyết định số 06/2007/QĐ-BYT ngày 19/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Truyền máu kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 

Thông tư số 26/2013/TT-BYT về hướng dẫn hoạt động truyền máu

Văn bản cùng loại