Đặc tính: 

 • Diễn giải tự động cùng với Seegene Viewer
 • Cung cấp control kiểm soát toàn bộ quá trình xét nghiệm
 • Công cụ hữu ích để giám sát và kiểm soát nhiễm khuẩn
 • Đưa ra kết quả với các giá trị Ct cho mỗi đích Kết quả đáng tin cậy trong khoảng 2 giờ sau tách chiết
 • Đầy đủ các mầm bệnh (23 mầm bệnh cùng với 3 Flu A subtypes) trong nhiễm trùng đường hô hấp

Loại mẫu: 

 • Dịch phết mũi họng
 • Dịch hút mũi họng
 • Dịch sửa phế quản
 • Đờm

Thiết bị tương thích:

 • Máy tách chiết và chẩn bị phản ứng PCR tự động Nimbus IVD
 • Máy tách chieests tự động Nuclisens easy Mag
 • Realtime PCR CFX96 Biorad

Phân tích tác nhân gây bệnh: 

Influenza A virus (Flu A)

Influenza A-H1 (Flu A-H1)

Influenza A-H1pdm09 (Flu A-H1pdm09)

Influenza A-H3 (Flu A-H3)

Influenza B virus (Flu B)

Respiratory syncytial virus A (RSV A)

Respiratory syncytial virus B (RSV B)

Adenovirus (AdV)

Enterovirus (HEV)

Metapneumovirus (MPV)

Parainfluenza virus 1 (PIV 1)

Parainfluenza virus 2 (PIV 2)

Parainfluenza virus 3 (PIV 3)

Parainfluenza virus 4 (PIV 4)

Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV)

Coronavirus 229E (229E)

Coronavirus NL63 (NL63)

Coronavirus OC43 (OC43)

Rhinovirus (HRV)

Bordetella parapertussis (BPP)

Bordetella pertussis (BP)

Chlamydophila pneumoniae (CP)

Haemophilus influenzae (HI)

Legionella pneumophila (LP)

Mycoplasma pneumoniae (MP)

Streptococcus pneumoniae (SP)

Internal Control (IC)