Ứng dụng: Seca 984 là cân giường bệnh di động phù hợp lý tưởng để theo dõi sự thay đổi cân nặng của bệnh nhân. Trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt, ví dụ, việc nhận biết sớm sự thay đổi trong cân nặng là rất quan trọng vì bất kỳ thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của bệnh nhân. Tương tự như vậy trong các cơ sở điều trị lọc máu, seca 984 là điều cần thiết để theo dõi cân nặng.

Thông số kỹ thuật:

  • Tải trọng cân: 500kg Độ chia nhỏ nhất đến 200kg: 100g
  • Độ chia nhỏ nhất kể từ 200 kg:  200g
  • Có các chức năng như: Tare, PreTare, HOLD, BMI, chuyển dổi kg/lbs,damping
  • Có cơ cấu gắn cảm biến tải trọng và nâng chân giường
  • Độ chính xác: 0.15%
  • Màn hình hiển thị thông số
  • Đi kèm với Pin sạc đề phòng trường hợp mất điện.