THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 

Quang học của hệ thống BD FACSCanto bao gồm một nguồn kích thích với ba laser: màu xanh (trạng thái rắn 488-nm, làm mát bằng không khí, 20 mW), màu đỏ (trạng thái rắn 640-nm, 40 mW) và tím (405) trạng thái rắn -nm, 30 mW).

Laser kích thích quang học chiếu sáng các tế bào trong mẫu, và bộ lọc quang học ánh sáng tán xạ trực tiếp và tín hiệu huỳnh quang thông qua các bộ lọc quang phổ để các máy dò.

Quang học kích thích bao gồm nhiều laser bước sóng cố định, quang học sợi quang lên lăng kính tạo hình chùm tia và thấu kính lấy nét màu sắc tạo ra các điểm chùm tia tách biệt không gian trong tế bào dòng chảy.

Hình bát giác chứa 5 PMT và phát hiện ánh sáng từ laser màu xanh 488 nm. Mỗi Trigons chứa ba PMT và phát hiện ánh sáng từ laser màu đỏ 640 nm và laser tím 405 nm.

Cung cấp bảng điều khiển miễn dịch hoàn chỉnh trong một ống đơn, tiết kiệm thời gian và nguồn lực quý giá để xử lý mẫu.