• Độ chính xác và độ lặp lại vượt trội: BD FACSVia cho phép bạn loại bỏ sự thay đổi của nhà điều hành và hầu hết các thách thức từ việc thiết lập ứng dụng, giảm thiểu thời gian cần thiết cho đào tạo nhân sự
  • Dễ sử dụng, dễ học
  • Nhận hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả để đảm bảo thành công: Việc sử dụng công nghệ chẩn đoán từ xa nâng cao cung cấp hỗ trợ thời gian thực để giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất thiết bị và thời gian hoạt động của hệ thống cũng như hưởng lợi từ thời gian làm việc hiệu quả.
  • Tiết kiệm không gian băng ghế có giá trị
  • Giao diện trực quan giúp đơn giản hóa công việc của bạn
  • Giảm thiểu lỗi phiên âm, tiết kiệm thời gian
  • Trình tải BD FACSViaTM tùy chọn thêm tự động khi khối lượng công việc của bạn mở rộng
  • Cải thiện hiệu quả phòng thí nghiệm bằng cách giảm các quy trình thủ công
  • Giảm chi phí vận hành
  • Đơn giản hóa thử nghiệm của bạn với các mẫu thử nghiệm cụ thể BD FACSVia được tải sẵn