THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

• Số kênh đo: 2 kênh đo  

• Nhiệt độ : Thanh nhiệt điều khiển 370C +(-) 20, hiển thị trên bảng điều khiển  

• Giếng ủ ấm : 4 giếng ở nhiệt độ 370C +(-) 20 cho mỗi kênh    

• Cổng nối với máy tính : Phần lựa chọn cổng AGGRO/LINK bao gồm phần mềm AGGRO/LINK cho chương trình WINDOW hoặc MS-DOS của máy tính IBM    

• Hệ thống sử lý số liệu : Hoạt động với cổng AGGRO/LINK, máy tính IBM và DELL 486SX với đĩa mền và đĩa cứng, chuột, phần mền, màn hình mầu và máy in mầu