Thông tin kĩ thuật

Loại: Cảm biển ảnh màu CCD

Công suất: 500 xét nghiệm một giờ

Hiển thị: 4x24 kí tự LCD

-> Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý.

Lựa chọn định dạng: 

-> Ngôn ngữ: Tiêng Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Ý

-> Đơn vị: SI, Conventional, Arbitray

Máy in: Độ ồn thấp, được tích hợp sử dụng giấy in nhiệt của độ rộgn 57mm và đường kính 50mm

Bộ nhớ: 1000 kết quả cuối cùng

Giao diện: RS 232, Din 5

Kích thước: 480x290x165mm

Cân nặng: 10kg

Bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài: 7.5V DC/3A