Hỏi đáp
Dự trù hàng
Xuất nhập khẩu đề xuất trong việc dự trù hàng?
Ngày: 14/10/2013

Trưởng Bộ phận Cung Ứng - XNK Đỗ Thu Thủy trả lời:

 

Trong vài tháng qua việc dụ trù hàng đã tốt lên . Yếu tố cần thiết là dự trù hàng của kinh doanh phải tốt, dự trù hàng trong kho với nhu cầu của KH. Bên cạnh đó Nhân viên kinh doanh cần có những cảnh báo về những mùa dịch bệnh ra tăng để có dự trù tốt.

Đối với hàng Maxcare, bán lẻ, dự án, ... khi có triển khai dự án nào đó cung ứng mong muốn đc biết để lên kế hoạch."