PRECISION là gì?

Precision là độ lặp lại. Precision cho biết phương pháp hay thiết bị cho ra những kết quả xét nghiệm có giá trị gần với ...

CÁC CHỈ SỐ THAM KHẢO GIÚP ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BIỆT THIẾU MÁU THIẾU SẮT VÀ BETA-THALASSEMIA

Các chỉ số sau có thể tính trực tiếp từ xét nghiệm công thức máu, là những chỉ số tham khảo giúp định hướng phân biệt th ...

ẢNH HƯỞNG CỦA BIOTIN LÊN XÉT NGHIỆM HÓA SINH MIỄN DỊCH TRÊN CÁC MÁY PHÂN TÍCH TỰ ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? - PHẦN 2

Các xét nghiệm miễn dịch hoạt động dựa vào sự kết hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể, tạo thành phức hợp miễn d ...

ẢNH HƯỞNG CỦA BIOTIN LÊN XÉT NGHIỆM HÓA SINH MIỄN DỊCH TRÊN CÁC MÁY PHÂN TÍCH TỰ ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO - PHẦN 1

Các xét nghiệm miễn dịch hoạt động dựa vào sự kết hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể, tạo thành phức hợp miễn d ...

máy xét nghiệm HbA1c

Máy xét nghiệm Hemoglobin HbA1c Biorad D - 10 - Giải pháp hiệu quả cho phòng xét nghiệm

Bio-Rad Laboratories là công ty hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu và giáo dục công nghệ sinh học, chẩn đoán y khoa của ...

tại sao cần xét nghiệm HbA1c để kiểm soát bệnh tiểu đường

Tại sao cần xét nghiệm HbA1c để kiểm soát bệnh tiểu đường

Xét nghiệm HbA1c là xét nghiệm máu hữu ích, đơn giản và không quá đắt, có thể sử dụng để chẩn đoán bệnh tiểu đường và th ...