Event news

Xem tất cả

Company Activities

Xem tất cả

Internal News

Xem tất cả

Summer vacation Nha Trang 2017 - An excursion of experience and adherence

The summer's arrival means that all staff from 3 regions can have chance to take their bags and go to yellow sand beache ...

Xem tất cả
máy đo hemoglobin HbA1c

Những yếu tố cơ bản khi lựa chọn máy xét nghiệm sinh hoá máu

Xét nghiệm sinh hóa máu là một xét nghiệm y học thông dụng trong việc chẩn đoán và theo dõi các bệnh lý nội khoa đồng th ...

Lựa chọn máy xét nghiệm HbA1c cho phòng khám đa khoa

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại máy xét nghiệm HBA1C đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện kinh tế của các phò ...

máy đo Hemoglobin HbA1c

Cách sử dụng và bảo quản máy đo Hemoglobin HbA1c

Máy đo HbA1c có giá trị rất cao nên việc bảo quản và sử dụng hợp lý là cách tốt nhất để có thể giữ máy đo Hb1c có tuổi ...

Biểu đồ levey jennings và những điều cân biết

Biểu đồ Levey jenning là một công cụ trực quan dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm, thông qua các giá trị nội kiểm v ...