View detail...

View detail...

Nhắm cập nhật những thay đổi trong tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều trị lọc máu liên tục , và đem đến những kỹ thuật tân tiến trên thế giới, Phương Đông và Baxter phối hợp cùng tổ chức hội thảo ...

View detail...