Hỏi đáp
Siemmens
Có thể dùng siemmens để chơi trên sân chơi lớn không?
Ngày: 14/10/2013

Giám đốc kinh doanh Trần Xuân Thủy trả lời:

 

"Các công ty lớn bắt mình phải làm theo theo các cam kết của họ thì mới kí hợp đồng , mới hợp tác, các chương rình học đào tạo mình biết thêm nhiều: khi nhìn thấy giá đắt khong thấy sợ nữa, hạn sử dụng ngắn , quen với chiết khấu thấp, làm mọi thứ để làm cho KH hài lòng, nhưng đổi lại có doanh số lớn, các hãng lớn giúp mình rất nhiều, chiến lược là bán hàng tiêu hao, bằng chứng là 2 năm qua chính ta đã vượt qua được khó khăn,

=> Nhờ chơi với SM nên công ty cũng đc học hỏi và tiến bộ nhiều: Quy trình chuẩn về kho hàng, kiểm chuẩn của BD, họ đã yêu cầu sửa đổi

=> SM đã dạy cho PKT quản lý theo CSE rất hữu ích."