Hỏi đáp
Thận nhân tạo
Có tiếp tục phát triển mảng thận nhân tạo?
Ngày: 14/10/2013

Giám đốc kỹ thuật Phạm Đăng Khoa trả lời:

 

"Theo số liệu Service job của Nhóm thận nhân tạo cho thấy: Lợi nhuận mang lại từ thận nhân tạo quá thấp. Nhưng vì mục đích rất dài phía sau, thời gian gần đây ae kỹ thuật ý kiến rất nhiều nhưng nếu cắt mảng thận đi thì sẽ ảnh hưởng tới mảng lọc máu còn lại.

Xu hướng XH ngày càng đi lên, việc sử dụng tiền về y tế ngày càng tăng, nên chúng ta cố gắng duy trì."

 

Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Thành trả lời:

 

"Hướng phát triển của thận nhân tạo trong thời gian tới, vẫn bán máy mới, đặt máy cho các BV nhưng BV sẽ phải trả tiền thuê máy. Hiện chúng ta chờ sự phát triển của Bảo hiểm để xem xét việc phát triển mảng này.

Định hướng năm 2013, sẽ sàng lọc và loại bỏ những sản phẩm nào không hiệu quả. Bên cạnh đó sẽ đầu tư vào các sản phẩm mới: SM và BD."