Mô tả ảnh

Đồ dùng tiêu hao

Ống nghiệm chân không citrate 3,2%
Hãng: Becton Dickinson
Ống nghiệm chân không Serum
Hãng: Becton Dickinson
Ống nghiệm chân không EDTA K2
Hãng: Becton Dickinson
Ống nghiệm chân không Heparin
Hãng: Becton Dickinson
Kim lấy máu chân không
Hãng: Becton Dickinson
Holder sử dụng lấy máu chân không
Hãng: Becton Dickinson
1 2 3