Ngoại kiểm tra chất lượng (EQA) và Kiểm tra thành thạo (PT) là những công cụ quan trọng trong quá trình cải tiến chất lượng xét nghiệm. Chúng cung cấp bằng chứng khách quan về năng lực của phòng xét nghiệm cho cán bộ quản lý, cơ quan công nhận và cơ quan quản lý. Các chương trình EQA / PT truyền thống có xu hướng chỉ giải quyết quá trình phân tích (quy trình kiểm tra), nhưng một số chương trình cải tiến gần đây đã được giới thiệu để đánh giá cả hoạt động trước và sau phân tích của phòng xét nghiệm. Để lựa chọn được một chương trình EQA/PT phù hợp thì cần cân nhắc những yếu tố sau:

(1) Các mẫu ngoại kiểm có giống như mẫu bệnh nhân không

(2) Các giá trị tham chiếu có thể theo dõi,

(3) Phương pháp xét nghiệm cần so sánh cũng có trong nhóm tương đương (peer group)

(4) Kích thước của nhóm tương đương (size of peer group) đủ lớn và có ý nghĩa về mặt thống kê

(5) Các báo cáo ngoại kiểm thời gian trả về nhanh chóng, dễ dàng phân tích và cung cấp những thông tin hữu ích phản ánh chất lượng và tồn tại của phòng xét nghiệm

Việc đánh giá, phân tích cẩn thận một kết quả báo cáo EQA / PT trả về, cùng với việc theo dõi, giám sát toàn bộ các báo cáo là một vấn đề thách thức đối với các phòng xét nghiệm. Cũng cần lưu ý rằng mỗi chương trình EQA / PT đều có một số hạn chế nhất định của nó và việc chỉ sử dụng mỗi EQA / PT làm phương tiện đánh giá chất lượng sẽ không phát hiện hết những tồn tại của phòng xét nghiệm. Do đó, cần phải nhấn mạnh rằng phòng xét nghiệm cần phối hợp giữa nội kiểm tra chất lượng (IQC), EQA / PT và các công cụ khác để giám sát và cải thiện chất lượng trong chẩn đoán trong phòng xét nghiệm.

Với kinh nghiệm hơn 40 năm, chương trình ngoại kiểm EQAS Bio-Rad được xem là chương trình ngoại kiểm tra dẫn đầu thế giới. Chương trình ngoại kiểm EQAS Bio-Rad cung cấp cho phòng xét nghiệm những đánh giá độc lập và tin cậy phản ánh đúng thực trạng của các phòng xét nghiệm tham gia. EQAS là một chương trình ngoại kiểm hàng đầu trên thế giới, các phòng xét nghiệm thành viên đến từ hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình ngoại kiểm EQAS Bio-Rad đã đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010 về Đánh giá sự phù hợp và yêu cầu chung với thử nghiệm thành thạo.

Khi tham gia chương trình ngoại kiểm EQAS Bio-Rad, phòng xét nghiệm sẽ được nhận được 12 mẫu ngoại kiểm chất lượng cao cho một chu kỳ (ngoại trừ chương trình ngoại kiểm huyết học và nhóm máu). Các chất phân tích nằm ở cả mức bình thường lẫn mức cao. Danh mục các chất phân tích tham gia ngoại kiểm EQAS rất đầy đủ và toàn diện, nhờ đó mà các phòng xét nghiệm hoàn toàn có thể lựa chọn được cho mình một chương trình phù hợp, kể cả là phòng xét nghiệm lâm sàng lẫn các phòng xét nghiệm chuyên sâu về ngân hàng máu.

Sau thực hiện và gửi kết quả tới trung tâm ngoại kiểm EQAS BioRad, phòng xét nghiệm sẽ nhận về báo cáo phân tích. Các báo cáo của EQAS BioRad được thiết kế vô cùng thông minh, dễ dàng cho việc phân tích, từ các thông tin thu được rất hữu dụng để phòng xét nghiệm sử dụng cho việc cải tiến chất lượng. Phòng xét nghiệm có thể nhận báo cáo ngoại kiểm linh hoạt trên phiên bản online ở máy tính hoặc trên smart phone.

Dưới đây là sơ đồ hoá các công việc chính trong chương trình ngoại kiểm EQAS Bio-Rad:

 

Một số báo cáo trong chương trình ngoại kiểm EQAS Bio-Rad

Với 12 mẫu phân tích mà phòng xét nghiệm nhận về và gửi kết quả, thì tương ứng với đó là 12 báo cáo Sample Report và 1 báo cáo cuối kỳ End-of-cycle Report. Các thông tin trong báo cáo được thiết kế một cách trực quan, dễ dàng để đọc và phân tích. Sau khi gửi kết quả phân tích tới trung tâm ngoại kiểm EQAS Bio-Rad, chỉ trong 3 ngày sau, phòng xét nghiệm đã có thể nhận về báo cáo Sample Report.

 

Các chương trình ngoại kiểm EQAS Bio-Rad

-        Chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm khí máu (Blood Gas Program)

-        Chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm nhóm máu (Blood Typing Program)

-        Chương trình ngoại kiểm cho các xét nghiệm tim mạch (Cardiac Markera Program)

-        Chương trình ngoại kiểm cho các xét nghiệm hoá sinh lâm sàng (Clinical Chemistry Program)

-        Chương trình ngoại kiểm cho các xét nghiệm đông máu (Coagultion Program)

-        Chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm Ethanol và Ammonia

-        Chương trình ngoại kiểm huyết học (Hematology Program)

-        Chương trình ngoại kiểm cho huyết sắc tố (Hemoglobin Program)

-        Chương trình ngoại kiểm cho các xét nghiệm HIV/HBV

-        Chương trình ngoại kiểm cho các xét nghiệm miễn dịch (Immunoassay Program)

-        Chương trình ngoại kiểm cho các xét nghiệm mỡ máu (Lipids Program)

-        Chương trình ngoại kiểm cho các xét nghiệm protein huyết thanh (Serum Proteins Program)

-        Chương trình ngoại kiểm cho Treponema pallidum và Trypanosoma cruzi

-        Chương trình ngoại kiểm cho các thuốc điều trị (Therapeutic Drug Monitoring Program)

-        Chương trình ngoại kiểm cho các xét nghiệm ToRCH, EBV, MuMZ

-        Chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu và soi cặn nước tiểu

-        Chương trình ngoại kiểm cho các chất phân tích trong nước tiểu (Urine Chemistry Program)

 

Tác giả: Lê Văn Công – Quản trị viên diễn đàn Labnotes123

Nguồn tham khảo:

1. https://www.biochemia-medica.com/en/journal/20/2/10.11613/BM.2010.019

2. https://www.qcnet.com/EQAS/EQASGateway/tabid/7636/Default.aspx