THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất: 100 vị trí.

Sử dụng phương pháp đo quang kết hợp chỉ thị oxi hóa khử giúp đưa ra kết quả định danh và kháng sinh đồ nhanh, chính xác và đáng tin cậy.

Tự động hoàn toàn quá trình định danh, kháng sinh đồ và giải thích kết quả.

Tích hợp cả định danh và kháng sinh đồ trên cùng một panel.