CẤU HÌNH MÁY: 

• Chứa tới 100 mẫu với khả năng thực hiện lên đến 200 bài kiểm tra ESR mỗi giờ  

• Hoàn thành xét nghiệm ESR trong 30 phút  

• Tương quan tuyệt vời với phương pháp thủ công Westergren  

• Khả năng tái tạo tốt hơn bằng cách chuẩn hóa các giá trị đến 18 ° C

• Kiểm soát chất lượng hiện hành cho phép nhập số lượng và phạm vi giá trị cho Bình thường & Bất thường trong kiểm soát Accu-Sed Plus

• Lưu trữ kết quả bệnh nhân lưu trữ lên đến 500 kết quả với ID có thể được tìm kiếm trên màn hình hoặc in bất cứ lúc nào  

• Giao diện RS232 cung cấp khả năng giao tiếp với Hệ thống thông tin phòng thí nghiệm của bạn (LIS)

• Phụ kiện tùy chọn: Máy in, Máy quét, Máy trộn  

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 

Mã đặt hàng: PRD-MVS-EL-08TKN  

Kích thước mm (cao x sâu x rộng): 185 x 290 x 445  

Trọng lượng: 7,2 kg