THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cung cấp điều trị theo quy định với tiêu chuẩn an toàn cao

  • Loại bỏ chọn lọc đồng thời các chất hòa tan albumin và tan trong nước
  • Hiệu quả và chọn lọc cao
  • Quản lý cân bằng chất lỏng, điện giải và axit / bazơ
  • Kiểm soát lượng glucozơ và axit lactic
  • Tiêu chuẩn an toàn cao: rào cản an toàn giữa máu của bệnh nhân và cột hấp thụ, màng sinh học tương thích cao
  • Thể tích máu ngoại sinh giới hạn trong một bộ lọc
  • Tương thích với một loạt các thiết bị thay thế thận
  • Các tính năng của máy chạy thận và CRRT có thể sử dụng được
  • Không có tác dụng phụ lớn
  • Tái sinh hiệu quả chi phí của chất thẩm tách Albumin