Sử dụng một hệ thống phát hiện quang học được cấp bằng sáng chế, hệ thống AIM liên tục quản lý các lớp riêng biệt, cho phép lớp tiểu cầu và lớp tế bào máu trắng tích lũy.

 • AIM sau đó chỉ đạo hệ thống loại bỏ hiệu quả các thành phần mục tiêu.
 • Tự động hóa các điều chỉnh giao diện mà không mất quyền kiểm soát của bạn.
 • Giám sát và diễn giải giao diện liên tục để bạn không phải chỉ dựa vào tầm nhìn của mình
 • Giúp bạn loại bỏ hiệu quả các thành phần mục tiêu
 • Đạt được kết quả có thể dự đoán cao thông qua ổn định giao diện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Kích thước trọng lượng: 91,6 kg (220 lbs)
 • Chiều cao (hạ cực IV): 115,6 cm (45,5 in)
 • Chiều cao (cực mở rộng IV): 174 cm (68,5 in)
 • Chiều rộng: 52,7 cm (20,75 inch)
 • Chiều sâu: 81,3 cm (32,0 inch)
 • Diện tích sàn yêu cầu: 0,43 m2 (4,6 ft2)