Trong các bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về nguyên lý của các phương pháp xét nghiệm HbA1c hiện nay. Để có cái nhìn khái quát và khách quan hơn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ưu nhược điểm của từng phương pháp.

Phân tích HbA1c hiện nay có thể chia thành 2 nhóm phương pháp chính, dựa trên:

- Phân tách và định lượng các thành phần

- Phản ứng hóa học
xét nghiệm HbA1c

Hình ảnh: Các phương pháp phân tích HbA1c.

So sánh ưu nhược điểm các phương pháp xét nghiệm HbA1c

STT

Phương pháp

Nguyên lý

Ưu điểm

Nhược điểm

1

Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

HbA1c có điểm đẳng điện dương thấp và được tách ra khỏi các Hemoglobin khác khi đi qua Cartridge mang điện tích âm.

Cho hình ảnh đầy đủ về HbA1c và các biến thể trong Hemoglobin

Cho thấy sự ảnh hưởng của HbF

Độ chính xác cao

Là phương pháp tham chiếu chuẩn của IFCC

Có thể bị ảnh hưởng bởi biến thể. Tuy nhiên hiện nay các phương pháp đã loại bỏ tối đa những ảnh hưởng này

2

Điện di mao quản (CE)

Dựa trên sự khác biệt điện tích và dưới tác dụng của điện trường

Cho hình ảnh đầy đủ về HbA1c và một số biến thể.

Có thể bị ảnh hưởng bởi biến thể

 

3

Sắc ký ái lực (AC)

HbA1c chứa glucose sẽ gắn với M-Aminophenylboronic acid và được tách ra khỏi Hemoglobin khi đi qua Cartridge chứa Boronate

Giảm tối đa ảnh hưởng từ các biến thể trong kết quả HbA1c.

Không chỉ đo HbA1c mà đo tất cả các loại Hemoglobin có gắn Glucose. Chỉ có 2 đỉnh sắc kí là: Gắn đường (HbA1c) và không gắn đường (Các Hemoglobin khác)

Không có khả năng phát hiện các biến thể Hemoglobin. Có thể gây sai lệch kết quả nếu trường hợp biến thể gắn với Glucose (Ví dụ: HbF cao)

4

Phương pháp miễn dịch độ đục

Phân tách HbA1c dựa trên sự gắn đặc hiệu của 3-5 acid amin đầu N-tận của chuỗi β-Globin

Tiến hành đo quang Hb tổng và đo độ đục phức hợp kháng thể-polyhapten (HbA1c)

Ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi biến thể HbE và HbD hoặc carbamylated Hb.

 

Bị ảnh hưởng bởi HbF. HbF cao có thể gây kết quả bị thấp đi so với thực tế

Không cho kết quả của các biến thể gây ra nhầm lẫn khi diễn giải kết quả HbA1c trong theo dõi và chẩn đoán ĐTĐ

5

Phương pháp Enzyme

Dựa trên sự tác dụng của Enzyme với các HbA1c và các thành phần của Hemoglobin

Không bị ảnh hưởng bởi biến thể

Không phát hiện được các biến thể. Có thể gây ra nhầm lẫn khi diễn giải kết quả HbA1c trong theo dõi và chẩn đoán ĐTĐ (Nếu có biến thể thì chỉ số HbA1c không nên dùng để theo dõi và chẩn đoán ĐTĐ mà nên chuyển qua các phương pháp khác như Glucose)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tác giả:
 Lê Văn Công – Chuyên viên quản lý sản phẩm Phương Đông

Tài liệu tham khảo:

Use of Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus: Abbreviated Report of a WHO Consultation.