Cách tính tuổi thai bằng máy siêu âm

Tính tuổi thai bằng máy siêu âm là phương pháp tính tuổi thai dựa trên các cơ sở khoa học về thai kỳ và rất phổ biến hi ...