xét nghiệm nước tiểu

Vai trò của chỉ số Glucose (GLU) trong xét nghiệm nước tiểu

Chỉ số glucose trong xét nghiệm nước tiểu nhằm giúp tìm xem có sự hiện diện của glucose trong nước tiểu hay không, làm c ...