Nhau tiền đạo

Những điều quan trọng mẹ bầu cần nắm rõ về nhau tiền đạo

Nhau tiền đạo là gì? Bình thường nhau thai bám vào đáy tử cung, có thể ở mặt trước hoặc sau, tuy nhiên trong quá trình ...