máy siêu âm

Phân tích phổ Doppler trong siêu âm

Siêu âm Doppler là một kỹ thuật siêu âm phổ biến hàng đầu hiện nay được ứng dụng trong nhi ...