xét nghiệm HbA1c

Các phương pháp xét nghiệm HbA1c hiện nay (Phần 2)

HbA1c là một phần hemoglobin đã gắn glucose vào vị trí N valine của chuỗi β. Phản ứng này phụ thuộc vào thời gian hồng c ...