siêu âm đàn hồi mô

Siêu âm đàn hồi mô và những điều cần biết

Nếu siêu âm Doppler cho phép khảo sát dòng chảy thì siêu âm đàn hồi mô cho phép khảo sát mức độ cứng của nó. Siêu âm đàn ...

máy siêu âm Hitachi

Công nghệ đàn hồi mô thời gian thực (RTE) của máy siêu âm Hitachi

Máy siêu âm Hitachi sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến, trong đó có công nghệ đàn hồi mô thời gian thực (RTE) được ứng dụ ...