thông số trong máy xét nghiệm nước tiểu

Các thông số trong máy xét nghiệm nước tiểu và ý nghĩa lâm sàng - Phần 2

Phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về 6 thông số đầu tiên của máy xét nghiệm nước tiể ...

thông số trong máy xét nghiệm nước tiểu

Các thông số trong máy xét nghiệm nước tiểu và ý nghĩa trong chẩn đoán lâm sàng - Phần 1

Các máy xét nghiệm nước tiểu hiện nay thể có 1, 2, 4, 8, 10, 11.. thông số phụ thuộc vào từng l ...