chụp x quang thường quy

Các kỹ thuật chụp x quang thường quy

Chụp x quang thường quy là ứng dụng phổ biến của tia X trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Tia X sau khi được tạo ra sẽ t ...