nước tiểu bị cặn lắng

Nguyên nhân nước tiểu bị cặn lắng

Khi cơ thể khoẻ mạnh, nước tiểu thường trong hoặc có màu hơi vàng nhạt. Khi cơ thể mắc một bệnh lý nào đó, nước tiểu sẽ ...

xét nghiệm cặn addis

Quy trình xét nghiệm soi cặn lắng nước tiểu

Xét nghiệm soi cặn lắng nước tiểu thủ công là kỹ thuật quan quan trọng, thực hiện nhằm mục đích phát hiện, chẩn đoán để ...