chỉ số xét nghiệm WBC

Ý nghĩa của chỉ số xét nghiệm WBC

Hiện nay, xét nghiệm huyết học là xét nghiệm phổ biến giúp các bác sĩ có cơ sở để chẩn đo ...

xét nghiệm huyết học

Chỉ số HCT và những điều cần biết

Chỉ số HCT là một trong 18 chỉ số xét nghiệm công thức máu. HCT viết tắt cho hematocrit, chi ti ...

tổng phân tích tế bào ngoại vi

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi là gì?

Thông qua các thông số của xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, bác sĩ sẽ nắm đư ...

xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu

Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu là gì?

Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu là xét nghiệm thường quy, thường được dùng để đánh ...

xét nghiệm huyết học

Xét nghiệm công thức máu 18 thông số

Xét nghiệm công thức máu được biết đến là một xét nghiệm thường quy trong xét nghiệm huyết ...

xét nghiệm huyết học

Hướng dẫn đọc kết quả xét nghiệm huyết học

Xét nghiệm huyết học là một trong những xét nghiệm thường quy, được thực hiện khi khám sức ...