xét nghiệm sốt xuất huyết

Các xét nghiệm sốt xuất huyết cần thực hiện

Xét nghiệm sốt xuất huyết giúp xác định sự có mặt của virus gây sốt xuất huyết dengue có t ...