FIRAPY - ĐIỀU THẦN KỲ CHO BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO

Chạy thận nhân tạo là quy trình dành cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối phải điều trị t ...

THÔNG BÁO V/V THEO DÕI Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN BV BẠCH MAI

“CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y TẾ, ĐỂ KHÔNG MỘT BỆNH NHÂN NÀO BỊ BỎ LẠI"

Summer vacation Nha Trang 2017 - An excursion of experience and adherence

The summer's arrival means that all staff from 3 regions can have chance to take their bags and go to yellow sand beache ...