xét nghiệm nước tiểu

 

Xét nghiệm nước tiểu thường quy nên thực hiện trong 2 giờ sau khi lấy nếu bảo quản ở nhiệt độ phòng. Nếu xét nghiệm sau 2h thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nước tiểu sau khi lấy, nếu để lâu ở nhiệt độ phòng có thể xảy ra những biến đổi sau:

1. Tăng pH: do tạo thành ammoni từ sự phân giải ure bởi vi khuẩn trong nước tiểu (vi khuẩn có enzyme urease)

2. Tạo tinh thể làm đục nước tiểu: do sự kết tủa của phosphate và calci

3. Biến mất của các thể ketone (acetoacetate, β-hydroxybutyrate, acetone): do chúng dễ bay hơi

4. Giảm glucose niệu: do các tế bào và vi khuẩn trong nước tiểu sử dụng glucose

5. Biến đổi bilirubin thành biliverdin: do ánh sáng oxy hóa, là nguyên nhân gây ra âm tính giả khi kiểm tra bilirubin trong nước tiểu

6. Vi khuẩn tăng sinh

7. Phân hủy các thành phần tế bào: do nước tiểu kiềm và nhược trương

Tác giả: Lê Văn Công – Chuyên viên quản lý sản phẩm Phương Đông

Tài liệu tham khảo: Phân tích xét nghiệm hóa sinh lâm sàng – Từ lý thuyết tới thực tế lâm sàng, tập 1 – Lê Văn Công