Xét nghiệm huyết học là phương pháp được chỉ định nhiều nhất tại các cơ sở y tế hiện nay. Vậy có bao nhiêu cách đếm tế bào trong xét nghiệm huyết học. Hôm nay Phương Đông xin được chia sẻ về nội dung này.

phương pháp đếm tế bào

Phương pháp đếm tế bào trở kháng

Sự ra đời của các thiết bị đếm tế bào đã làm tăng tính tiện lợi và độ tin cậy cho việc đếm tế bào. Tuy nhiên, việc đếm tế bào bằng mắt thường truyền thống vẫn dc coi như phương pháp tham chiếu cho việc đếm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.

Nguyên lý của phương pháp đếm tế bào thủ công

Máu toàn phần dược thiết bị pha loãng và đưa tới buồng đếm của máy đếm tế bào

phương pháp đếm tế bào trở kháng

Cấu trúc của huyết cầu kế

Các tế bào được đếm trong khu vực diện tích chuẩn. Khối lượng tế bào trong diện tích chuẩn được đếm với tỷ lệ pha loãng dung dịch đã biết trước, do vậy có thể tính được số lượng tế bào trong một mẫu thử gốc

Phương pháp đếm

Bước 1: Đảm bảo buồng đếm và kính phủ đã được làm sạch. Trượt kính phủ vào vị trí cần đếm. Sự xuất hiện của các vòng Newton khẳng định rằng kính phủ đã chặt. CHỉ sử dụng kính phủ có độ dày theo quy định

Bước 2: Đổ đầy ống mao quản với dung dịch thích hợp. Giữ mao quản ở góc nghiêng 45 độ, chạm nhẹ vào đầu kính phủ. Dung dịch sẽ được chảy đầy vào trong buồng đếm. Điều chủ yếu là kính phủ phải được đổ đầy

Bước 3: Để cho các tế bào ổn định trước khi đếm (10 phút), đặt trong một hộp ẩm để giảm sự bay hơi

Bước 4: Dùng kính hiển vi với vật kính thích hợp để đếm tế bào trong vùng đặc biệt. Nếu các tế bào nằm trong dòng kẻ thì chỉ đếm tế bào dòng trên cùng và bên phải của ô vuông đếm

Số lượng tế bào/ lít = N.DF.106/A.D

 • N: Số lượng tế bào đếm ngược
 • DF: Hệ số pha loãng
 • 106     Hệ số chuyển đổi tế bào/lít
 • A. Vùng đếm
 • D: Độ sâu của buồng đếm

Hạn chế của phương pháp đếm thủ công là rất cao

 • Pipettes hoặc buồng đếm bị bẩn, không chính xác
 • Trộn hoặc pha loãng mẫu máu là không phù hợp
 • Kỹ thuật pha loãng kẽm
 • Buồng đếm được đổ đầy quá hoặc thiếu
 • Thời gian cho các tế bào ổn định là không đủ
 • Đếm không cẩn thận hoặc lỗi trong khi tính toán
 • Lỗi vốn có do phân bổ ngẫu nhiên của các tế bào. Điều này là không thể loại trừ. Nhưng để hạn chế sự sai số này bằng việc đếm tế bào với lượng tập trung lớn. Các giới hạn đếm sẽ tăng khi số lượng đếm tế bào cũng tăng

Đếm tế bào hồng cầu

 • Chất pha loãng: Formal - citrate: 10ml fomalin + 1 lít trisodium citrate (31.3g/l). Lọc trước khi dùng
 • Pha loãng: 20ml trong khi 4.0ml chất pha loãng để tạo pha loãng 1/20. Trộn tối thiểu 2 phút trước khi đưa vào buồng đếm. Để các tế bào trong buồng ẩm 10 phút trước khi đếm
 • Đếm tế bào hồng cầu trong 1 ô vuông ở khu vực trung tâm 0,01 mm2 nếu có số lượng dưới 500 thì phải đếm toàn bộ khu vực trung tâm 1mm2

Đếm tế bào bạch cầu

 • Yếu cầu làm tan hồng cầu để đọc bạch cầu một cách dễ dàng hơn
 • Chất pha loãng: Chỉ dẫn 1% amomonium oxlate (10g/l) khi đếm thì đếm cả tiểu cầu trong cùng một thời gian. Việc đếm được dùng kính hiển vi có gương tương phản
 • Nếu kính không có gương tương phản, dùng dung dịch 2% Acetic Acid mẫu xanh nhạt (nhuộm với gen titan violet) để tăng độ sáng cho kính hiển vi. Điều này có lợi cho việc nyuoomj nhân tế bào bạch cầu
 • Pha loãng50m trong 950m chất pha loãng để tạo pha loãng 1/20. Trộn khi đưa vào buồng đếm
 • Để các tế bào ổn định trong 10 phút trước khi đếm
 • Đếm tế bào bạch cầu trong 4 ô vuông ở 4 góc 

Đếm tiểu cầu

 • Chất pha loãng 1% amomonium oxalate. Lọc chất pha loãng trước khi dùng
 • Pha loãng50ml trong 950mchất pha loãng để tạo pha loãng 1/20. Trộn khi đưa vào buồng đếm. Để các tế bào ổn định trong 10 phút (trong buồng ẩm) trước khi đếm
 • Đếm: Dùng kính hiển vi có gương tương phản và đếm tiểu cầu năm trong ô vuông khu vực diện tích 0,001 mm2. Cẩn thận nếu không sẽ đếm phải các mảnh vỡ của hồng cầu

Trên đây là bài viết về Phương pháp đếm tế bào dựa vào phương pháp trở kháng

Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp các bài viết:

 • Các phương pháp đếm tế bào trong xét nghiệm huyết học - Phần 2 - Phương pháp đếm tế bào qua sự thay đổi trở kháng của dòng điện một chiều
 • Các phương pháp đếm tế bào trong xét nghiệm huyết học - Phần 3 - Phương pháp đếm tế bào bằng phương pháp Laser
 • Các phương pháp đếm tế bào trong xét nghiệm huyết học - Phần 4 - Phương pháp đếm tế bào bằng phương pháp phát xạ huỳnh quang