D - 10 Hemoglobin Testing System là một mô - đun đơn lẻ được thiết kế để phân tích hemoglobin trong các phòng thí nghiệm khối lượng trung bình . D - 10 là một hệ thống tích hợp hoàn toàn Có chức năng pha loãng mẫu , xử lý và phân tích hemoglobin , được thiết kế để sử dụng với các bộ thuốc thử Bio - Rad riêng . D - 10 kết hợp sử dụng một hệ thống phần mềm chuyên dụng để điều khiển thiết bị , thu thập và phân tích dữ liệu . Biorad D - 10 có tất cả 7 trạng thái hệ thống cơ bản.

  1. Sleep ( Ngủ ) - Tất cả các thành phần phần cứng đều tắt , cửa trước của thiết bị bị khóa và cửa giá mẫu đóng . Không thể khởi chạy từ trạng thái này trừ khi đang sử dụng BỘ Nạp Giá Mẫu tủy chọn . Khi sử dụng Bộ Nạp Giả Mẫu , người vận hành có thể đặt ( các ) giả mẫu vào Bộ Nạp Giá Mẫu , rồi nhấn nút Start Up ( Khởi Động ) để khởi chạy ; hệ thống sẽ tự động khởi chạy sau trình tự Làm Nóng . Người vận hành có thể truy cập và sử dụng các tính năng của giao diện người dùng khi đang ở trạng thái Sleep ( Ngủ ) . Hệ thống đi vào trạng thái Sleep ( Ngủ ) nếu không khởi chạy một lượt chạy từ trạng thái Stand By ( Chờ ) trước khi hết thời gian Shutdown Timeout ( Thời Gian Chờ Tắt ) ( xem mục SETTINGS / General ( CÀI ĐẶT / Cài Đặt Chung ) để biết về Shutdown Timeout ( Thời Gian Chờ Tắt ) .

  2. Warmup ( Làm Nóng ) - Đây là trạng thái chuyển tiếp giữa Sleep ( Ngủ ) và Stand By ( chờ ) . Các chức năng được thực hiện gồm : XỔi rửa dung dịch đệm qua đường dẫn chất lỏng , làm nóng đèn LED trong đầu dò , kiểm tra mức chân không trong chai đựng nưỞc thải bên trong và kiểm tra xem đã tiến hành hiệu chuẩn cho phương pháp đã chọn hay chưa . Hệ thống cũng kiểm tra xem có đủ thuốc thử và không gian trong thùng chứa nước thải để hoàn thành số lần chạy được chỉ thị trên màn hình SETTINGS / Level Settings ( CÀI ĐẶT / Cài Đặt Mức ) hay không . Nếu hệ thống thuộc cấu hình D - 10 + Bộ Nạp Giả Mâu và Bộ Nạp Giả Mẫu được chọn để sử dụng trong màn hình SETTINGS / Rack Loader ( CÀI ĐẶT / BỘ Nạp Giả Mẫu ) , hệ thống sẽ kiểm tra xem BỘ Nạp Giá Mẫu đã được gắn đúng vào D - 10 hay chưa .

  3. Stand By ( Chờ ) - Tất cả các thành phần phần cứng được làm nóng và sẵn sàng bắt đầu một lượt chạy . | ở trạng thái Stand By ( Chờ ) , cửa thiết bị sẽ bị khóa . Cửa giả mẫu sẽ mở nếu không có giá mẫu nào được lắp . Khi lắp một giá mẫu , cửa sẽ đóng lại . Hệ thống đi vào trạng thái Sleep ( Ngủ ) nếu không khởi chạy trước khi hết thời gian Shutdown Timeout ( Thời Gian Chờ Tắt ) ( khi được chọn trong màn hình SETTINGS ( CÀI ĐẶT ) . Thanh thời gian ở dưới cùng của giao diện người dùng hiển thị thời gian còn lại trước khi hệ thống chuyển sang trạng thái Sleep ( Ngủ ) . Khi hệ thống chuyển từ trạng thái Sleep ( Ngủ ) . sang trạng thái Stand By ( Chờ ) lần đầu tiên , hệ thống sẽ thực hiện làm nóng . Khi hệ thống chuyển sang trạng thái Stand By ( Chờ ) sau khi thực hiện một lượt chạy , Dung Dịch Đệm 1 sẽ được bơm qua hộp phân tích ở tốc độ dòng chảy rất thấp . Dòng chảy này sẽ tiếp tục cho đến khi hệ thống trở về trạng thái Sleep ( Ngủ ) hoặc bắt đầu một lượt chạy khác .

  4. Start Up ( Khởi Động ) - Hệ thống này đang ở trạng thái chuyển tiếp giữa Stand By ( Chờ ) và Running ( Đang Chạy ) . Hệ thống sẽ sử dụng gradient điều hòa để chuẩn bị hộp phân tích cho một lượt chạy . Trình tự Start Up ( Khởi động) mất khoảng 3 phút đối với HbA1c và khoảng 6,5 phút đối với phương pháp HbA2/F/A1c
  5.  Running ( Đang Chạy ) - Hệ thống đang thực hiện một lượt chạy . Quy trình này bao gồm bất kỳ trình tự mồi hoặc rửa nào . Ở trạng thái Running ( Đang Chạy ) , cửa thiết bị sẽ được khóa lại để bảo vệ người vận hành khỏi các mối nguy hiểm tiềm ẩn từ kim hút mẫu . Cửa giá mẫu sẽ đóng lại . Hệ thống đi vào trạng thái Stand By ( Chờ ) khi lượt chạy hoàn tất .

  6. Ending ( Kết Thúc ) – Hệ thống đang ở trạng thái chuyên tiếp giữa Stand By ( Chờ ) và Sleep ( Ngủ ) . Gradient dung dịch rửa được sử dụng để làm sạch hộp phân tích và đưa hộp trở về điều kiện bảo quản . Trình tự Ending ( Kết Thúc ) mất khoảng 5 phút .

  7. Fault ( Lỗi ) – Hệ thống đã phát hiện lỗi và không thể thực hiện các hoạt động bình thường .

==>> Xem thêm: Nguyên lý hoạt động cơ bản của máy xét nghiệm HbA1c Biorad D - 10

Trên đây là các trạng thái hệ thống cơ bản của máy xét nghiệm HbA1c Biorad D - 10. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY

Eastern Medical Equipments Medical ( EMEC)

Hà Nội : Lô CN2 KĐTM Định Công, Q. Hoàng Mai. | ĐT : +84 24 3573 8301 / +84 24 3573 8302 / +84 974903366

Đà Nẵng : 385 Trần Cao Vân - Q. Thanh Khê. |  ĐT :  +84 236 3714 788

Hồ Chí Minh : 94 An Bình - P.5 - Q.5. | ĐT : +84 28 3924 6848

Email : info@eastern.vn