hệ thống xét nghiệm HbA1c

Hệ thống xét nghiệm HbA1c phổ biến nhất hiện nay - Biorad D-10

Bio - Rad D - 10° Hemoglobin Testing system là một máy phân tích hoàn toàn tự động gồm một mô - đun đơn lẻ cung cấp phươ ...

Nguyên lý hoạt động của máy xét nghiệm HbA1c Biorad D - 10

Biorad D- 10 là một máy phân tích hoàn toàn tự động gồm một mô đun đơn lẻ cung cấp phương pháp tích hợp để chuẩn bị mẫu, ...

máy xét nghiệm HbA1c

Máy xét nghiệm Hemoglobin HbA1c Biorad D - 10 - Giải pháp hiệu quả cho phòng xét nghiệm

Bio-Rad Laboratories là công ty hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu và giáo dục công nghệ sinh học, chẩn đoán y khoa của ...